BELUX


Visste du att 95 % av alla större fastigheter har ett värmesystem som inte fungerar optimalt!

Belux Energikonsult kan hjälpa er fastighetsägare, bostadsrättsföreningar m fl med;

· Besiktning av värmecentraler inkl VS, EL, Vent och styr totalfunktion

· Energiutredningar

· Övervakning av anläggningen via internet

· Felsökning/åtgärd

· Uppföljning av energiåtgång

· Att få maximal effekt på er värmeanläggning till minimalt kostnad

BELUX

Vi kan se till att värme & varmvatten-systemet i er fastighet:

Får rätt temperatur i alla lokaler & lägenheter

Gör värme när det behövs

Ger varmvatten så det räcker.

Uppfyller alla krav.

Inte riskerar att ni får legionella smittat vatten i fastigheten

Producerar värme och varmvatten så billigt och miljömässigt som möjligt